fredag den 23. august 2013

Ejendomsvurdering - fup eller fakta

Sendt til en del af folketingets partier, aviser og TV:

Den får ikke for lidt med hvor mange danskere der er blevet snydt af SKATs ejendomsvurderinger i disse dage.
Det hele startede med rigsrevisorernes skarpe påtale af diskrepansen mellem mange ejendommes vurderingssummer og deres faktiske salgspriser. Fokus har været på, at mange i 2011 har betalt for meget i ejendomsskat - på trods af at revisorerne faktisk også gør opmærksom på at en del reelt også har betalt for lidt...
Da jeg i dag bladrede i Ekstrabladet og BT var tonen da også entydig, ala: TIL LOMMERNE KÆRE SKATTEMINISTER. Nu er nuanceringer ikke disse to dagblades kendetegn - men reelt ligger denne tone jo i klokkeklar forlængelse af TV2s og DRs nyheder desangående.
Og i "alle medier" har revisorrapporten udløst den sædvanlige politiker- og ministerstorm: "de skyldige må findes".
Men desværre bliver den danske offentlighed endnu engang underholdt/vildført af noget der tangerer plat sensations- og populismejournalistik: (og har rigsrevisorerne overhovedet ret?)

For hvad med det helt banale spørgsmål: "Har det ikke "altid" været sådan, at når man solgte et hus, så var den offentlige vurdering kun vejledende.. - underforstået, at det af sælgere og ejendomsmæglere blev betragtet som en reel "mindstepris"" ?? Dvs. udbudsprisen ligger stort set altid  over den offentlige vurdering og i mange tilfælde har salgs/markedsprisen også ligget højere end den offentlige vurdering.
Med andre ord, selvfølgelig har nogle måtte sælge til under vurderingen - men hvad med dem der har fået halve og hele millioner over vurderingen?

Altså: Hvis nogle skal have penge tilbage .. er der så ikke også nogle der skylder?

Dette er ikke tænkt bogstaveligt - for reelt mener jeg ikke, at der er noget at komme efter (generelt set) hverken for den enkelte borger eller for staten. Men det er da en anden vinkel på debatten - IK?

Naturligvis er der borgere der er blevet dårligt behandlet af SKAT og Kommuner - både pga. en forkert værdiansættelse og pga. en urimelig forvaltningspraksis - og det er naturligvis helt fint at der rettes op på det. GØR DET HOLGER! Men hvad med det generelle billede - er vi "alle blevet snydt"..?

På SKATs egen hjemmeside: www.vurdering.skat.dk kan man finde tal for udviklingen i vurderingspriser og salgspriser både på regionalt niveau og efter ejendomstyper, herunder tal for "den gennemsnitlige afstandsprocent", læs: den procentvise forskel mellem vurderingspris og salgspris opgjort som gennemsnit.
Jeg printede tabellerne ud fra de halvårlige rapporter - og billedet der tegner sig er følgende:

Hvis man ser på landstallene og fokuserer på de hovedgrupper der vejer tungest både i debatten og i statistikkerne, nemlig: 1) enfamiliehuse, 2) ejerlejligheder og 3) sommerhuse er billedet:

Fra og med 1. halvår 2007 til og med 2. halvår 2012 - enfamiliehuse:
I alle halvår, bortset fra 1. halvår af 2009, ligger den gennemsnitlige salgspris OVER den gennemsnitlige vurdering. Spændet er fra +43% til -6% (hvoraf de -6 % altså kun er en engangsforeteelse).

Fra og med 1. halvår 2007 til og med 2. halvår 2012 - ejerlejligheder:
I alle halvår, bortset fra 2. halvår af 2008 og 1. halvår af 2009, ligger den gennemsnitlige salgspris over den gennemsnitlige vurdering. Spændet er fra +34% til -18%.

Fra og med 1. halvår 2007 til og med 2. halvår 2012 - sommerhuse:
I alle halvår, bortset fra 1. halvår af 2009, ligger den gennemsnitlige salgspris over den gennemsnitlige vurdering (i 2. halvår af 2012 er forskellen dog 0). Spændet er fra +39% til -7% (hvoraf de -7% altså kun er en engangsforeteelse).

Er dette ikke lidt relevant for den aktuelle debat?

Tjek selv SKATs hjemmeside (og se de i øvrigt store regionale forskelle samt de store forskelle på ejendomstyper - for billedet ER komplekst).

Og under alle omstændigheder er der jo også den tekniske diskussion: Hvor præcist kan man forvente at SKAT skal kunne vurdere en fremtidig salgspris??
Alene dette spørgsmål gør store dele af den aktuelle debat absurd.
Vi kan kræve af SKAT at deres beregningsgrundlag hele tiden optimeres og at de behandler folk der klager anstændigt, men vi kan hverken fyre embedsmænd eller forfølge ministre fordi de ikke kan forudse hvordan boligpriserne udvikler sig.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar