mandag den 16. juni 2014

Ledighed og beskæftigelse 2007-1kv 2014

Ledigheden falder - men beskæftigelsen stiger ikke - dog lidt "mærkelig" stigning i AKU-ledigheden i 1. kv. 2014 - vi må afvente næste Arbejdskraftundersøgelse.
Den registerbaserede bruttoledighed  - se definitioner i andre indlæg - eller tjek www.dst.dk


Konklusion: Bortset fra stigningen i AKU-ledigheden i 1. kvartal 2014 (??) er tendensen klar ledigheden falder. Og sammenligner man med topniveauerne i 2010 - er der nu ca. 20.0000 færre ledige. 
Det er dog fortsat bemærkelsesværdigt at faldet ikke skyldes en stigning i ledigheden. Dvs. at ledighedsfaldet skyldes en afgang fra arbejdsstyrken. Se andre analyser af dette på bloggen. 
Stigningen i AKU-ledigheden i 1. kvartal 2014 skyldes måske at "den nye økonomiske optimisme" får folk til at søge tilbage til arbejdsmarkedet: Læs: i Arbejdskraftundersøgelsen angive at de søger arbejde.. (og i øvrigt opfylde de statistiske betingelser for at blive registrerede som reelt arbejdssøgende (se dst.dk for nærmere definitioner desangående).


Ingen kommentarer:

Send en kommentar