lørdag den 30. maj 2015

40.000 bliver til 700

Partiet Venstre har lanceret en kampagne hvor væksten i beskæftigelsen forsøges "reduceret" til 700 fordi de resterende "39.300 ny-beskæftigede" udelukkende skulle være folk fra udlandet.
Intentionen er gennemskuelig: Den aktuelle vækst i beskæftigelsen og faldet i ledigheden, der dokumenteres af offentlig tilgængelig statistik, skal nødig blive for stort et plus for rød blok. Derfor forsøget på at tildele et "hak i glæden" over de positive tal. At man samtidig kan puste lidt til indvandrerspøgelset og den danske indre svinehund, formodes tilsyneladende at være en fornuftig valgkamps-strategi (?)
Men holder oplysningerne? - eller er de fordejede/misforståede som vi så ofte har set i den politiske debat?
Jeg kan ikke finde sådanne tal i den del af Danmarks Statistiks Databank der er offentligt tilgængeligt - og der er mange!
Oplysningerne er derfor enten hentet ud af den blå luft - eller baseret på særlige kørsler i Danmarks Statistik.
Hvis det sidste er tilfældet får man jo ofte svar som man spørger!

Faktum er, at der ER en positiv udvikling i såvel beskæftigelse som arbejdsløshed jf. andre indlæg på denne blog.
Og faktum er jo også at - det uanset oprindelsesland - er positivt at erhvervslivet udvider sin arbejdskraft til service og produktion. Og - om man kan lide det eller ej - er der jo ingen tvivl om dansk erhvervsliv behøver fremmed arbejdskraft! En pointe Venstres aktuelle kampagne kolliderer med. For skulle de "39.300" være korrekte - hvad så? Erhvervslivet har brug for arbejdskraft.

Men tilbage til "fakta":
De seneste tal for beskæftigelsen og arbejdsløsheden er:

Beskæftigede og ledige i april måned (AKU-statistikken)
Enhed: 1000 personer
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Beskæftigede 2857 2783 2703 2705 2684 2689 2691 2744
AKU-ledige 95 168 227 221 230 201 186 186
Tabellen dækker alle 15-74-årige. Den månedlige arbejdskraftundersøgelses tal er dannet som glidende tre-måneders gennemsnit, hvor den publicerede måned er den midterste af de tre måneder. Tal for den seneste måned i gennemsnittet er et forecast. Den efterfølgende måned er forecast måneden indsamlet, og et nyt tal publiceres. Tallene revideres slutteligt, når Arbejdskraftundersøgelsens kvartalstal, for det kvartal som måneds-tallet vedrører, bliver offentliggjort. Kilde: Danmarks Statistik Databank 5/2015.

Skulle man "politisere"
- falder beskæftigelsen med 150.000 og arbejdsløsheden stiger med 120.000 under "den blå regering" 2008-2011
- stiger beskæftigelsen med 60.000 og arbejdsløsheden falder med 40.000 under "den røde regering" 2012-2015.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar