tirsdag den 26. maj 2015

Beskæftigelsestal i valgrumlen

Der tales meget om valg i disse dage - mange tror på et valg inden sommerferien - jeg tror regeringen agter "at gøre arbejdet færdigt". Men uanset hvad og hvornår der sker noget på denne front - er udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed en vigtig faktor. Ved sidste valg brændte Lars Løkke fingrene på nogle kritiserbare analyser af arbejdsløshedsudviklingen før og efter 2011, jf. tidligere artikler her på bloggen (se selv). Jeg håber alle er blevet klogere siden. Og dog - for tal om beskæftigelsesudviklingen fyger rundt uden at der refereres til det konkrete grundlag for tallene - og uden at Danmarks Statistiks tal anvendes korrekt.

Faktuelt:

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for arbejdskraftundersøgelsen for 1 kvartal 2015:

http://danmarksstatistik.dk/da/Statistik/emner/beskaeftigelse/arbejdskraftundersoegelsen

Går man lidt mere i dybden med tallene kan man opstille følgende tabel:

Beskæftigede fordelt på køn og alder (AKU-tal)
Enhed: 1000 personer
2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1
I alt Alder i alt 2749 2643 2625 2616 2605 2581 2653
15-24 år 421 385 396 376 381 367 394
25-34 år 568 521 493 503 498 485 502
35-44 år 701 674 666 652 645 635 636
45-54 år 647 643 656 659 660 671 677
55-64 år 412 420 415 426 422 424 444
Mænd Alder i alt 1438 1370 1371 1364 1364 1354 1386
15-24 år 218 192 198 191 192 185 196
25-34 år 292 266 258 265 267 261 268
35-44 år 369 356 348 339 336 333 329
45-54 år 330 328 346 342 341 346 354
55-64 år 229 227 220 228 227 228 238
Kvinder Alder i alt 1311 1273 1255 1253 1242 1227 1267
15-24 år 203 193 198 185 189 181 198
25-34 år 277 254 235 239 230 224 234
35-44 år 332 318 318 313 309 301 307
45-54 år 317 315 309 317 319 325 323
55-64 år 183 192 195 199 195 195 206
Tabellen dækker alle 15-64-årige.
Danmarks Statistik 5/2015.

Samlet set ligger beskæftigelsen desværre fortsat under niveauet før krisen satte ind og det gælder for både mænd og kvinder - og for samtlige aldersgrupper - bortset NB! for aldersgrupperne 45-54 årige og de 55-64 årige, der faktisk er steget selv når man sammenligner 2009 med 2015. Beskæftigelsesstrukturen er med andre ord forskudt mod de ældre i den samlede periode.
Men aktuelt dvs. fra 2014 til 2015 er det beskæftigelsen blandt de unge der vækster mest både absolut og relativt. Det sidste er måske mere positivt end det første set på en længere bane!Politisk/analytisk:

Regeringen kan siges at have ansvar for perioden 2012 til 2015 og  regerings-/valgmæssigt set... er konklusionen, at den samlede beskæftigelse er steget med små 40.000 hvis man sammenligner 1 kvartal 2012 med 1. kvartal 2015 og med godt 70.000 hvis man ser på det sidste år.

Udviklingen har fået en del til at afblæse KRISEN i disse dage - og det understøttes vel delvist af det forhold at beskæftigelsen ikke blot er stigende i Danmark men også i hovedparten af de øvrige EU-lande jf. ovenstående link.

Nu kan man jo altid diskutere om det er regeringens fortjeneste eller om det er de internationale konjunkturer der er årsagen. Det at det foregår parallelt med andre lande taler for det sidste. Men det er vel fair at sige, at det er en kombination.. - idet økonomer og regeringen selv, jo med en vis rimelighed kan hævde, at den dels HAR gjort ting og sager - OG hvis ikke den havde gennemført diverse reformer og fastholdt sin økonomiske politik - så ville billedet have været betydeligt værre. Jeg støtter dette synspunkt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar