Arbejdsløshedsprocenten - (AKU-opgørelsen)


FREDAG DEN 16. MARTS 2012

Regeringen skal bla. måles på indsatsen mod arbejdsløsheden. I nedenstående figur sammenlignes den danske arbejdsløshedsprocent (AKU-ledigheden) med Tyskland, Sverige og EU-gennemsnittet.
Hvis man kun ser på Danmark kan man i øvrigt konstatere, at den tidligere regering ikke havde ret, da den gentagne gange fremhævede at "arbejdsløsheden var større under Nyrop. Ved regeringsskiftet i september 2011 var arbejdsløshedsprocenten 7,6% - man skal helt tilbage til 1994 før arbejdsløshedsprocenten var på samme niveau.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar