Arbejdsløsheden i alt (AKU/LFS-ledigheden) og regeringsperioder


LØRDAG DEN 17. MARTS 2012

Nedenstående grafer viser ledige i Danmark opgjort internationalt sammenligneligt. Tallene kommer fra den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse (AKU) eller helt præcist fra den internationale Labour Force Survey (LFS). På EU plan bliver i alt 1,5 mio. mennesker i alderen 15-74 år udspurgt om deres beskæftigelsesmæssige placering. I Danmark er det ca. 90.000 personer.
Definitionerne er:

Employed persons are persons:
  • aged 15 year and over (16 and over in ES, UK and SE (1995-2001); 15-74 years in DK, EE, HU, LV, FI and SE (from 2001 onwards); 16-74 in IS and NO),
  • who during the reference week performed work, even for just one hour a week, for pay, profit or family gain,
  • who were not at work but had a job or business from which they were temporarily absent because of, e.g., illness, holidays, industrial dispute or education and training.
Unemployed persons are persons:
  • aged 15-74 (in ES, SE (1995-2000), UK, IS and NO: 16-74),
  • who were without work during the reference week, but currently available for work,
  • who were either actively seeking work in the past four weeks or who had already found a job to start within the next three months.
    (KILDE: EUROSTAT).
Ved at klikke på "Udforsk data" kan du sammenligne med andre EU-lande.
 NB: Googles tal kommer fra EUROSTAT der viderebringer oplysninger om de 15-74-årige i henhold til LFS definitionerne. Hvis man går til Danmarks Statistiks statistikbank på www.dst.dk og finder den tilsvarende  AKU-tabel, er der kun offentliggjort tal for de 15-64-årige (sic!). Forskellene er ikke så store, fordi de fleste 64-74 årige p.t. ikke er arbejdsløse/arbejdsøgende - men alligevel - det skal tilsyneladende drille at se på statistik! Og når der i dette indlæg derfor tales om AKU-arbejdsløshed er det altså reelt: "LFS-arbejdsløshed".

Ved regeringsskiftet i september 2011 var AKU-arbejdsløsheden 221.000.
Hvis man vil sammenligne arbejdsløshedniveauet under tidligere regeringer skal man tilbage til april 1994 for at finde et højere niveau. Lars Løkke Rasmussen havde derfor ikke ret, når han i valgkampen i 2011 flere gange fremhævede, at selvom arbejdsløsheden var steget betydeligt siden 2008, så lå den fortsat under niveauet under Nyrup. 
1) Det er under KV-regeringen fra 1990-1993 at arbejdsløsheden når usete højder, i nyere tid, med næsten 300.000 ledige.
2) Under regeringerne ledet af Poul Nyrup Rasmussen (1993-2001) falder arbejdsløsheden næsten uafbrudt, og er fra 1994 konstant under det niveau VK-regeringen, under Lars Lykke Rasmussen, "afleverer" i 2011.


Nu er der andre måder at opgøre ledighed på - det vil jeg vende tilbage til i et efterfølgende indlæg - og som kan nuancere dette billede. Men eftersom AKU-tallene er de eneste ledighedstal der kan sammenlignes internationalt, var det en klar politisk bommert at fremture med udsagn enhver med adgang til Google Data, Statistisk Tiårsoversigt, www.dst.dk o.lign. måtte undre sig over.
Jeg kunne derfor heller ikke dy mig for at skrive til pressen og de politiske partier om dette. Og uden at vide det helt præcist, tror jeg det er fair at sige, at da Mogens Lykketoft to dage efter mit brev, angreb Lars Lykke Rasmussen for at manipulere med tallene så var det "indirekte" på min foranledning. Nu var mit ærinde sådan set ikke politisk. Jeg ville bare gerne have at medierne og politikerne forholdt sig til facts. Og jeg noterede mig at der både i TV og i radio pludselig kom indslag om de forskellige måder at opgøre arbejdsløshed på, ligesom jeg ikke hørte repræsentanter fra Venstre gentage de første formuleringer.

MEN - uanset regering - arbejdsløsheden i Danmark er først og fremmest bestemt af de økonomiske konjunkturer. Vi er en lille økonomi der er meget afhængig af eksportmulighederne. Faldende efterspørgsel efter danske varer resulterer alt andet lige i arbejdsløshed (som samfundsfagslæreren udtrykker det). Men regeringer kan naturligvis gøre noget: Arbejdsmarkedsmæssige tiltag, offentlig beskæftigelse, igangsættelse af anlægsarbejder, stimulering af privat forbrug etc. Og her må regeringerne måles på hvordan de har forvaltet de rammebetingelser de internationale konjunkturer giver.
Selvom arbejdsløsheden er steget fra nov/dec 2011 til jan/februar 2012 så viser de sæsonkorrigerede tal at det heldigvis ikke er så meget, og relativt set er det noget mindre end den sæsonstigning i arbejdsløsheden der "altid er der" når man går fra efterår og julehandel til den egentlige vinter.. Det lover godt for udviklingen.


Jeg har nedenstående medtaget Wikipedias oversigt over regeringerne i ovennævnte perioder:


Regeringen Poul Schlüter I10. september1982Det Konservative FolkepartiVenstreCentrum-DemokraterneKristeligt FolkepartiFirkløverregeringen
Regeringen Poul Schlüter II10. september1987Det Konservative FolkepartiVenstreCentrum-DemokraterneKristeligt Folkeparti
Regeringen Poul Schlüter III3. juni 1988Det Konservative FolkepartiVenstreDet Radikale VenstreKVR-regeringen
Regeringen Poul Schlüter IV18. december1990Det Konservative FolkepartiVenstreKV-regeringen
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I25. januar1993SocialdemokratietCentrum-DemokraterneDet Radikale VenstreKristeligt FolkepartiRødkløverregeringen
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II27. september1994SocialdemokratietDet Radikale VenstreCentrum-Demokraterne
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III30. december1996SocialdemokratietDet Radikale VenstreSR-regeringen
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV23. marts1998SocialdemokratietDet Radikale VenstreSR-regeringen
Regeringen Anders Fogh Rasmussen I27. november2001VenstreDet Konservative FolkepartiVK-regeringen
Regeringen Anders Fogh Rasmussen II18. februar2005VenstreDet Konservative FolkepartiVK-regeringen
Regeringen Anders Fogh Rasmussen III23. november2007VenstreDet Konservative FolkepartiVK-regeringen
Regeringen Lars Løkke Rasmussen5. april 2009VenstreDet Konservative FolkepartiVK-regeringen
Regeringen Helle Thorning-Schmidt3. oktober2011SocialdemokratietDet Radikale VenstreSocialistisk FolkepartiSRSF-regeringen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar