fredag den 18. november 2016

Uligheden øges dramatisk i Danmark

Jeg er gentagne gange blevet præsenteret for politiske udsagn om en tiltagende ulighed i det danske samfund.
Jeg satte mig derfor for at tjekke fakta i Danmarks Statistiks Statistikbank.

Man kan måle uligheder på mange måder i et samfund. En af dem er naturligvis "indkomst".

Danmarks Statistik har bl.a. set på indkomst efter skat = den disponible indkomst:Gennemsnitlig disponibel indkomst,
d.kr pr år

2000 2014
Hele landet 1. decil 61115 70413
2. decil 95540 142118
3. decil 110702 166791
4. decil 125646 190006
5. decil 139554 214400
6. decil 153127 239487
7. decil 167920 267366
8. decil 186069 301774
9. decil 213081 352566
10. decil 329207 573992

Kilde: DST / Statistikbanken 11/2016. Bearbejdet af Karsten Duus.

Konklusionen er klar: på 14 år er uligheden vokset markant - og meget mere end jeg havde forventet.


1) Strukturen:
Den rigeste 10. del af befolkningen har en disponibel indkomst der er 5,4 gange større i 2000 og 8,2 gange større i 2014 - sammenlignet med den fattigste 10. del

Og sammenligner man de to laveste 10. dele med de to højeste er forskellen 3,5 gange i 2000 og 4,4 gange i 2014.

Der er ikke noget overraskende i at der er sådanne indkomstforskelle - og et ret bredt politisk spektrum accepterer vel reelt også (betydelige) indkomstforskelle - mere lighedsorienteret er det danske samfund heller ikke. 

OG: man kan finde betydeligt større indkomstforskelle i andre lande.

Men:

2) Udviklingen
- er interessant:

Sammenligner man den nederste med den øverste 10. del og ser på udviklingen fra 2000 til 2014, stiger uligheden med 51% !
Og hvis man ser på de nederste 20% og sammenligner med de øverste 20% stiger uligheden med 26% i samme periode.

Samlet set er der al mulig grund til at støtte Rød Blok samt DF i, at det ikke er de rigeste der behøver skattelettelser..

Men den aktuelt vedtagne finanslov rokker desværre ikke ved ovenstående billede - den øgede ulighed ser snarere ud til at vokse, fremfor at mindskes. 

Og hvis denne udvikling fortsætter smuldrer grundlaget for den danske sociale og politiske konsensus. Og vi vil nærme os samfund vi ellers ikke ønsker at sammenligne os med.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar