søndag den 25. august 2013

Når 41 procent bliver 100.. i "vurderingssagen"

Medierne har p.t. voldsom fokus på hvordan i sær tidligere venstreministre har forholdt sig til SKATs problemer med at finde det rette mix mellem en ejendoms vurdering og den salgspris den reelt opnår.
I forhold til hvad den "røde regering" har måttet lægge skuldre til, er det i min optik helt fint, at der også langes ud mod "blå blok".
Men uanset hvem man retter skytset imod, må man kræve at journalister forholder sig præcist til substansen:

Det hele startede med rigsrevisionens kritik af SKAT - og hvor den centrale figur er:

Figur 7 fra rigsrevisionens rapport om skatteministeriets problemer med vurdering af  ejendomsværdier (august 2013) (side 31)

Det fremgår at: 
41 procent af enfamilieejendommene (parcelhusene), der blev solgt i 2. halvår i 2011, blev solgt til en pris der lå under ejendommenes vurdering. Medens:
59% blev solgt til en pris der lå over (eller var lig med) ejendomsvurderingen.

I den aktuelle debat fokuseres der udelukkende på de 41%  der tilsyneladende har betalt for meget i ejendomsskat. Medens de 59 % - der tilsyneladende har betalt for lidt - ignoreres.
Eftersom journalisterne (og de politiker-klip der vises) ikke præciserer, at vi taler om 41%.., fremstår det som om, at vi alle er blevet snydt (og bliver snydt) af SKAT. 
Med andre ord:  41% bliver 100%..

Hvis man nu forholdt sig til substansen ville man dels undgå at misinformere folk, og dels kunne man måske nå dybere ned i den historie/den vinkel det kunne være relevant at anlægge:
For eksempel:
1) Er det overhovedet teknisk muligt for SKAT at leve op til folketingets krav om, at en vurdering af en ejendom bør ligge lidt i underkanten af den salgspris den kan opnå.. HUSK:  "det er svært at spå - i sær om fremtiden"
2) Kritik af rigsrevisionen: Hvorfor opdeler rigsrevisorerne ikke de 41% i to grupper, dem der har en "afstandsprocent" på 0-15% og dem der ligger over 15% - når man gør det for de ejendomme der har en for lav vurdering? Er det ikke manipulation?  -- For mon ikke det er relativt få ejendomme, der er overvurderet med mere en 15%? - medens figuren jo illustrerer, at hele 34% af de solgte ejendomme blev solgt til priser der lå over 15% af vurderingssummen. Havde man gjort som man bør i sådanne præsentationer, var budskabet blevet et andet: Det var nemlig blevet tydeliggjort at  betydeligt flere ejendomme var kraftigt undervurderet fremfor overvurderet af SKAT i 2011.. Og hvem ved så havde sagen måske fået en hel anden drejning??
3) Hvad har været den hidtidige relation mellem salgspriser og vurderingssummer?  Og er det på den baggrund rimeligt at sige, at SKAT ikke har forsøgt at ramme niveauet? (se tidligere blogindlæg om dette..)
4) Hvorfor er visse ejendomstyper som f.eks. større landbrugsejendomme generelt blevet undervurderet?
5) Har ministre reelt misinformeret folketinget?
6) Har SKAT kunnet tackle klagesager over vurderingssummer bedre end de har gjort?
7) Hvorfor blev de markante dyk i ejendomsvurderingerne i 2009 stort set ikke omtalt i medierne. Vores eget hus og sommerhus blev "nedjusteret" med næsten 50% (sic!). Det havde da en vis betydning for ejendomsskatten.. (og hvorfor er dette ikke nævnt (?) i rigsrevisionens rapport?)
8) Hvad med at droppe ejendomsskatten for private helt (og dermed sisyfosarbejdet med at vurdere parcelhuse o.lign.) - og erstatte den med en skat på fortjenesten ved salg af ejerbolig?

og??Ingen kommentarer:

Send en kommentar