torsdag den 13. april 2017

Enklere golfregler - søges

R&A og DGU - har taget pænt imod ideen om at "tænke ud af boksen" - så hvorfor ikke: Nedenstående ajourføres på
https://docs.google.com/document/d/1lfh45QU8ooGJtVP37DhJt6hnPM3QuNcVa-xJxCqB_b4/edit

Men vigtigst er nok:
http://www.newgolfrules.blogspot.com Ideer her kan læses og kommenteres af alle...
Det oprindelige skriv:

Bearbejdet af i første omgang regelkyndige i GGK og Kalundborg - mhb. på en  fremsendelse via DGU til R&A  - i juni 2017. Nick Hüttel i DGU hilser initiativet velkomment og dokumentet er også delt med ham. DGU har en sidste frist for at indsende forslag til R&A den 31/8 2017.
Chancen er enestående for en tilbundsgående regelsanering.. Men forudsætningen er at der virkelig tænkes ud af boksen. Oplægget har ikke karakter af et “nyt regelsæt” - men er at betragte som nogle ideer til R&A og USGA, der i sidste ende beslutter.. ((Her må man nok forvente en vis konservatisme..- så den behøver oplægget ikke at indeholde..))
Forslag kan sendes til karsten@duus.dk - der gerne koordinerer - men ikke er “dommer”.. Og vi behøver ikke “alle” at være enige.

Undertegnede har lavet engelsksproget hjemmeside på baggrund af nedenstående. Man er mere end velkommen til at give inputs her også:  http://www.newgolfrules.blogspot.com  - og hvis der er nogen der er mere engelskkyndige end mig - modtager jeg meget gerne rettelser!! Men kommenter endelig her - direkte - det er nu den vigtigste platform.

R&A og USGA har udsendt et forslag til høring
http://www.rules.golf/#resourcesarea
Se på det - og her er der mulighed for at give individuel feedback direkte til R&A. Nick Hûttel anbefaler dette. Begge organisationer er orienteret og R&A har takket og både henvist til deres egen feedback platform - og opfordret til at fremsende supplerende forslag!Hensigten er at golfen “ender” med et regelsæt der er meget enklere end det gældende..
Målet er en så omfattende forenkling, at det logisk betyder 0-stilling af de gældende decisions!  Og en fremtid hvor der bliver brug for ganske få autoriserede regeltolkninger..
R&A og USGAs forslag går langt - men ikke langt nok..

Der er i nedenstående henvisninger til R&As/USGAs udkast til regelændringer, web 3/2017.
Overlappende forslag fjernes senere..

Forslag i tilfældig rækkefølge - senere tilstræbes en vis orden.. 1. Altid placering af bolden - aldrig drop (accentures af rygtet om at man kan droppe i alle højder..)
 2. Alternativt bevares droppereglen - men “fra hoften og opad”
 3. Alt der er flytbart (inkl. OB! m.v.) behandles som flytbare forhindringer. Løser bl.a. problemet med at der er forskel på pæle. Hvide (!), gule, røde, blå er i udgangspunktet flytbare.. Men definitionen på flytbart skal præciseres så man f.eks. Ikke oplever en “tiger”-situation.. Hvor en større sten blev flyttet af tilskuere..
 4. Samme definition af “inde, ude” ved OB, AUR, Vandhazarder: Bolden skal være (helt) ude, i OB, hazard og i AUR - ellers er den “inde” (på banen - og derfor “normalt spilbar..”  I dag er en bold i hazarden hvis den berører hasard-grænsen - medens den skal være helt ude hvis den er OB. Det er ulogisk. Hvis “berøring” fastholdes så skal den vendes positivt: Dvs. hvis noget af bolden berører through the green så er den through the green..
 5. Princip: Alle drop - med straf eller uden - er efter recepten 2 køllelængder eller tilbage ad linjen og ikke nærmere hullet, hverken ifht det oprindelige leje eller der bolden ender efter et drop. - og: enten fra boldens placering (uspillelig bold f.eks.)  eller  “fra første punkt for lempelse” (en vej f.eks.)
 6. Man må droppe alle steder bortset fra OB, dvs. ikke en regel om at hvis der tages lempelse fra en vej, et muldvarpeskud, et unormalt overfladeforhold etc. så skal der tages fuld lempelse.  (“frit drop..” løser mange situationer hvor drop-muligheden er absurd.. - på Gilleleje har vi f.eks. en jernkant langs en green-parrallell sti: Hvis man vil droppe - med eller uden straf - så er det ens eget valg hvor man ønsker det.. Undtaget dog drop ind i vandhazard.. (men naturligvis “inde i”) Og når der er droppet så er bolden i spil - enten: uanset hvor den lander (minus vandhazard) eller fortsat indenfor 2 køllelængder.
 7. Kun tre pælefarver: Hvide (OB), Gule (Vandhazard) og Blå (+Blå med sort top = spilleforbud) (AUR/Naturfølsomt område).
 8. En AUR kan markeres med EN pæl hvis området er åbenlyst identificerbart.. (Fortsat regel om at AUR i bunker (hele..) automatisk gør bunkeren til “through the green”.
 9. Kun en type vandhazard - dvs. ikke røde og gule.. - Drop: ud fra skæringspunktet - og 2 køllelængder eller tilbage ad linjen. Ingen mulighed for at finde et punkt på den anden side.. Som ved parallelle vandhazarder. R&A lægger op til at de skal være røde.. Fint nok - men klubberne har flest gule.. Og det betragtes som den normale vandhazard. (??) Men det er naturligvis ligegyldigt. Forslaget er blot en skærpelse af de tanker der gøres i R&A i B.7 og B.8
 10. En præciseret definition af en vandhazard: 1) areal der er markeret ved gule pæle. (uanset om der er fritstående vand eller ej) (I de aktuelle golfregler er vandhazarden faktisk ikke ordentligt defineret. F.eks. Er en sø ikke en vandhazard hvis ikke den er markeret som sådan - men at betragte som tilfældigt vand. Det er fint sådan.. Men skal så præciseres..  
  Fint med forslaget om “strafområde” i stedet for vandhazard  En del forslag under punkt B..
 11. Det skal præciseres (i evt. Bemærkninger til regelsættet) at det ER tilladt at slå en provisorisk bold hvis man er i tvivl om den er landet i en vandhazard (strafområde) - det betyder blot at hvis bolden findes i hazarden så er det den der er i spil.. (Mange er i tvivl..)
 12. Alt fritstående vand - eller vand der trænger op ved almindelig stance - er tilfældigt vand - hvis ikke det er en del af en vandhazard.
 13. Kun to strafmuligheder: 1 straffeslag pr. overtrædelse eller diskvalifikation  (ikke to.. Det er f.eks. ulogisk at det koster 1 straffeslag at flytte sin bold - medens det koster 2 straffeslag at ramme bunkerens sand i tilbagesvinget.
 14. Uforsætlige “lejeforbedringer” koster ikke straf - f.eks. at der utilsigtet rammes noget i et prøvesving..
 15. Flytning af egen eller partners bold under søgning - kræver genplacering - men udløser ikke straf.
 16. Alle unormale overfladeforhold - uanset om der er tale om “gravende dyr”, fugle, vildsvin, køer, hjorte eller et traktorspor berettiger til drop.. (Bør muligvis begrænses til arealer klippet i fairway- eller derunder (?))
 17. Slagspil - hulspil: Størst muligt sammenfald af regler f.eks.:
  Ikke “tab af hul”.. Men kun strafslag i hulspil
  Der er straf for at slå udenfor teestedet.. Og andre mærkværdigheder i hulspilsreglerne
  Fortsat mulighed for en friere regelbehandling i hulspillet - forudsat enighed..
 18. Ikke-korrigerede fejl efter start af spil på næste hul udløser et yderligere strafslag - ikke diskvalifikation (f.eks. slag uden for teestedet)
 19. Lokalregler er noget der bestemmes i de enkelte klubber og de kan ændre.. ophæve.. de gængse regler. Reglerne skal IKKE godkendes.. Og der er ikke behov for “bindende - styrende” regeltillæg.. Men gerne vejledende formuleringer f.eks. offentliggjort på organisationernes hjemmesider ikke i en regelbog.
 20. Hvis en “passet” flagstang/en optrukket kop o.lign. rammes, er der ingen straf og bolden skal spilles om. MED: jf  D5

 1. Hcp-systemet skal forenkles!  Der kan tænkes i mange modeller… Og fint hvis de er enkle og håndterbare.
  F.eks:
  NED: til 27,0 1,0 ned og herefter 0,4   (??)
  OP: 0,2 for alle..  (?)  eller bør det være 0,1 pga. “fuskere..??”
  EGA: mindst 4 scorekort i et kalenderår i alle tilfælde..
 2. Definer 3 spilformer
  Hulspil  / Slagspil  /  "Stableford"
  Golf består i at spille sin bold fra teestedet til i hul på green. Men i "stableford" tillader man jo at bolden ikke spilles i hul, men at hullet streges. Så reglerne for "Stableford" kan forenkles meget i stil med
  Bold OB = streget hul. Tabt bold = streget hul. Bold i vandhazard - spil den som den ligger eller streg hullet.
  Bold uspillellig - Spil den som den ligger eller streg hullet
  Og man kunne overveje at fjerne lempelser for unormale baneforhold og ikke flytbare forhindringer ud fra tanken at god course management består i at holde sig væk fra noget sådant og ellers kan man jo bare strege hullet. (??)
  Den "Stableford" spilform vil ikke blot have meget simple regler men også lede til hurtigt spil (hvis spilleren ellers "" bolden op" når hullet streges - der har bredt sig den (u)vane og at man kaster en ekstra bold og "spiller med" resten af hullet - men det kunne klares med en regel som forbød dette med diskvalifikationsstraf.
 3. Udstyr:  I princippet: Ingen regler udover max 14.. “Lad markedskræfterne råde..”
 4. Væk med putte-støttereglen..
 5. Reduktion i mulighederne for at “klage” pga. en tv-transmission - jf. den aktuelle Lexi Thomson sag.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar