Ulighed i verden

Et nyt site har set dagens lys:

www.worldstat.com


Her kan man finde facts om udviklingen i verden og få dokumentation på nogle af de store uligheder der fortsat eksisterer. I en tidligere artikel her på bloggen har jeg dokumenteret tendensen til en stigende indkomst-ulighed i Danmark. Men ser man på forskelle mellem nationer i verden og på forskelle indenfor andre lande er ulighederne markante. Se f.eks:Se uddybende beskrivelse:

GNI pr capita


Den økonomiske ulighed er ikke sådan at få bugt med og selvom en del lande efterhånden er kommet godt med, er der fortsat mange lande der har svært ved at følge med udviklingen i de rige lande.

Heldigvis gælder det ikke for de fleste indikatorer på velfærd som levealder, børnedødelighed, ernæring etc., men også her er der fortsat store forskelle, se f.eks:


Se uddybende beskrivelse:

Infant mortality


Generelt vedrørende udviklingen gælder

Uligheden i velstand er enorm og udlignes meget langsomt
Uligheden i velfærd formindsket og levealderen stiger i alle verdens lande.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar