lørdag den 23. maj 2020

Dødeligheden er ikke steget under Coronakrisen

Overraskende tal fra Danmarks Statistik åbner en ladeport for genåbningen.

Antal døde, med og uden Corona,  pr. uge,  i alt og blandt de 80-84 årige, i perioden uge 1 i 2018 til og med uge 20 i 2020
Kilde: www.dst.dk den 23/5 2020.

Den blå kurve, døde i alt, illustrerer, at der både i 2018 og i 2019 var perioder hvor der døde flere mennesker i Danmark end i de foregående uger med høje corona-relaterede dødstal. Det er vel i sig selv overraskende. Men det er næsten mere overraskende at antallet af døde 80-84 årige (den nederste kurve) heller ikke er steget markant under Coronakrisen. Faktisk er det sådan, at der i 2018 med, vist nok, en relativt hård influenzaepidemi - døde flere i alt, også blandt de ældre, end under Coronakrisen indtil nu.

Ser man specifikt på uge 10-20 - dvs. i år perioden fra 2. marts til 17. maj - ser tallene således ud:

Døde i ugerne 10-20, 2016-20

             I alt       80+

2016   11.555    5.800
2017   11.434    5.881
2018   12.471    6.504
2019   11.408    5.775
2020   11.804    6.074

Kilde: www.dst.dk den 23/5 2020.

I alt: Der er  dog næsten 400 flere der er døde i år ifht. sidste år  og hhv. 250 flere og 370 flere ifht 2016 og 2017 - men faktisk døde der 667 flere i 2018.
80+ læs: alle over 80. Forskellene er mindre, men mønsteret er det samme: Dødeligheden i 2020 ligger over tallene for 2016, 2017 og 2019, men under tallet for 2018.
Ser man nærmere på ugetallene hos Danmarks Statistik viser det sig at ca. midt i krisen, nemlig i uge 15 (den 6-13/4) i år, døde 110 flere 80+plussere end i samme uge i 2019. Men selv de mange døde i denne uge overgår ikke antallet af døde i samme uge i 2018.
Bemærk at det er meget let at finde disse tal - og mange andre - på www.dst.dk

Uanset hvad årsagen måtte være, herunder naturligvis corona-restriktionerne, så er det lykkedes at holde den samlede dødelighed, selv under en Corona-pandemi, på et "normal-niveau". Det kan der naturligvis tolkes meget på - nogle vil sige at vi har skudt gråspurve med kanoner - og der er også en del ting der tyder på dette - men omvendt er der jo ingen der rigtig ved hvor mange der ville være døde hvis Danmark ikke var lukket ned! Andre kan med rette tolke resultaterne som en sejr for regering og myndigheder: Trods en pandemi.. er det lykkedes at holde dødeligheden på et normalt niveau.
Alt dette er retrospektivt - og jeg har ingen respekt for de borgerlige røster der i disse dage kritiserer regeringens myndighedsgrundlag for at lukke ned. Tilbage i marts var Italien og Spanien midt i en alvorlig krise, USA havde lukket grænserne, og ingen vidste præcis hvordan denne epidemi ville udvikle sig. Og de selv samme partier - der jo selv kunne læse og følge med i nyhedsstrømmen - stod jo i kø for at støtte regeringens initiativer. I Sverige valgte man en lidt mildere nedlukning - men resultaterne er jo også markante: Der er p.t. ca. 4.000 der er døde i Sverige med Corona. I Danmark er det 561. Målt pr indbygger er der altså ca. 4 gange flere der er døde i Sverige end i Danmark. Det siger vel mere end så meget andet..

Men nu skal der ses fremad. Alle er blevet meget klogere - og dagens nyhed om en effektiv behandling af corona-syge - samtidig med, at ikke bare vi danskere, men reelt store dele af verdens befolkning reelt "holder afstand" og sørger for at afspritte/vaske hænder. Det bør åbne ladeporten - og vende myndighedsudmeldningen til "hvad er forbudt - til alt andet er tilladt".
Det er nu at andre argumenter end de rent corona-sundhedsfaglige skal vægtes. Og her vejer folkesundheden - holistisk set, fri bevægelig (også over grænserne til og fra de lande der ser ud til at have styr på epidemien), "borgerlige" rettigheder og ikke mindst privat- og samfundsøkonomien tungt.

Hvis jeg var Mette.. ville jeg dels bryste mig af at have udvist "rettidig omhu", da vi ikke vidste så meget - og nu - hvor "alle" fakta peger i den rigtige retning - overhale oppositionen venstre om og erklære åbning!!.. (men samtidig huske os på håndhygiejnen og en passende afstand)..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar