fredag den 2. januar 2015

Beskæftigelsen stiger

Efter en del år med faldende beskæftigelse er tendensen vendt.
Sammenligner man oktober 2013 med oktober 2014 er der kommet 45.000 flere i beskæftigelse

AKU-udviklingen:


Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), Databanken, dst.dk 1/2015

AKU-opgørelserne er de toneangivende statistisk set når det gælder beskæftigelsen.

Det er logisk nok, for medens den registerbaserede statistik har styr på den registrerede arbejdsløshed - hoved for hoved - fordi modtagelse af kontanthjælp og  arbejdsløshedsunderstøttelse kræver registrering og aktivitet ifht. arbejdsformidlingen -  er der ikke tilsvarende muligheder, når det handler om beskæftigelsen - for her skal man ikke tilmelde sig en offentlig myndighed... Beskæftigelsestal baseret på cpr-registre kræver derfor en sammenkøring af flere registre, f.eks. Arbejdsformidling, Skat, og andre opgørelser af offentlig beskæftigelse, privat beskæftigelse etc.

Hvis man fokuserer på lønmodtagere (AKU-tallene omfatter alle erhvervsaktive) og sammenligner 3kv 2013 og 3kv 2014 er beskæftigelsesstigningen desværre mere moderat, nemlig kun et plus på 26.000. Men ser man på lavpunktet i 2kv 2013 og sammenligner med 2kv 2014 - svarer væksten til AKU-tallene  Dog lidt mindre fordi AKU-tallene fanger en "skjult" beskæftigelse. Ligesom AKU-tallene fanger den "skjulte" arbejdsløshed = dem der beskæftigelses-"parate"  men ikke registreret i arbejdsformidlingen

Registerbaseret statistik - lønmodtagere:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar