onsdag den 21. marts 2018

Beskæftigelses rekord? Både ja og nej

Dagens store nyhed i TV2 News er, at LØNMODTAGERNES beskæftigelse i januar 2018 ligger over niveauet fra før finanskrisen (2008-):


Resultatet fremkommer ved en sæsonkorrektion af de registerbaserede beskæftigelsestal - og omfatter kun lønmodtagere. Kilden er Danmarks Statistik.

Det er en god nyhed, og når tingene opgøres således, er det faktuelt korrekt, at der i april 2008 blev optalt/beregnet 2.721.992 beskæftigede lønmodtagere og i januar 2018: 2.728.761.

Det er også - for mange - en god nyhed at beskæftigelsesudviklingen skyldes en stigende beskæftigelse i den private sektor, ikke i den offentlige. Den offentlige sektors beskæftigelse er stort set konstant - og faktisk lavere idag end f.eks. i 2009-2010.

Men ovenstående er sæsonkorrigerede tal, i virkeligheden, dvs. ikke-sæsonkorrigeret, var der reelt "kun" 2.692.666 beskæftigede lønmodtagere i januar 2018. Dvs. ca. 30.000 færre end det sæsonudjævnede (og dermed skønnede!) "rekordtal".

Hvis man ser på de reelle tal, altså de faktiske beskæftigede - er "rekord"-nyheden reelt forkert: I juni 2008 var der således 2.734.880 beskæftigede lønmodtagere og det er ikke overgået siden: Den største beskæftigelse efterfølgende er 2.729.335 i november 2017.

Og hvis man ser på den samlede beskæftigelse - udfra arbejdskraftundersøgelserne - er nyheden desværre "helt gal":


Den samlede beskæftigelse i 2008 er "markant" højere end i dag.

Kilde: Danmarks Statistik 3/2018. NB: Tallene er IKKE-sæsonkorrigerede, selvom figurens hoved fortæller noget andet - fejlen ligger i DSTs grafprogram.

OBS: Man kan undre sig over udviklingen i 2016 og 2017: Det skyldes desværre nogle dataproblemer i Danmarks Statistik hvor tallene fra 2016 blev indsamlet af en anden udbyder. I 2017 og 2018 er det den samme udbyder/metode som før 2016, det er derfor ikke urimeligt at sammenligne 2017/18 med 2008/09.


Konklusion: Desværre endnu et eksempel på, at statistik formidlet i nyhedsmedier, skal tages med et gran salt..  For selvom TV2 News snævert set har ret, er det kun "den halve" sandhed der formidles.
Men uanset "statistisk nørderi" - tendensen er klar - beskæftigelsen stiger. Og i den sammenhæng er det nok vigtigere at sammenligne kriseårene med idag og her viser tallene - uanset kilde og opgørelsesmetode at beskæftigelsen er steget med flere end 100.000 - ja, næsten 150.000.


1 kommentar:

  1. Det er ganske rigtig som det ses i denne blog. Vi har en voksende efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft, hvilket er en konsekvens af et presset dansk arbejdsmarked.

    SvarSlet