søndag den 1. august 2021

Arbejdsløsheden falder - men ligger fortsat over 2008-niveauet

 

I juni 2008 var den sæsonkorrigerede arbejdsløshed 3,8 procent af arbejdsstyrken, den steg som følge af finanskrisen til 7,8 procent i juni 2010, det højeste niveau i 20 år. Men herefter falder arbejdsløsheden støt indtil coronanedlukningerne i marts 2020 hvor arbejdsløsheden steg fra 4,6 procent  i juni 2019 til 6,1 procent i juni 2020, men naturligvis i sær en voldsom stigning i april, maj, juni 2020. Heldigvis er kurven igen knækket og sammenligner man juni 2020 og juni 2021 er arbejdsløsheden faldet med 0,9 procent-point til 5,2 procent. En arbejdsløshedsprocent på 5,2 svarer til niveauet i 2017/18/19. 

Der er fortsat langt ned til "højkonjunkturen" i 2008 - men noget tyder altså på at vi er på vej.

Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i absolutte tal - år for år siden 2008.


Figuren viser også at ungdomsledigheden i hele perioden har været rimelig konstant med ca. 50.000 arbejdsløse, det er de øvrige aldersgrupper der har oplevet de store udsving i ledigheden. Men 50.000 unge arbejdsløse i alderen 15-24 år svarer til 10 procent af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe! Og da arbejdsløsheden toppede i i 2010-2012 svarede det til at ungdomsledigheden var hele 15%. 

Kilde: DST 8/2021. Bearbejdet af Karsten Duus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar