torsdag den 30. september 2021

Arbejdsløsheden falder fortsat - men DST "manipulerer"

 Dagens store nyhed - er en god nyhed: Men DST "manipulerer"..

Arbejdsløsheden falder fortsat - og er faldet markant siden toppen af beskæftigelsesproblemerne under corona-krisen. Det er jo flot i sig selv: på kun et år er arbejdsløsheden faldet med godt 50.000!

Dagens overskrifter baserer sig på Danmarks Statistiks formulering:

"Fra juli til august faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 5.600 til 101.300, svarende til en ledighedsprocent på 3,6 pct. Dermed er ledigheden for august 1.500 lavere, end den var umiddelbart inden COVID-19. Med det seneste ledighedsfald er ledighedsniveauet samtidig det laveste siden januar 2009". www.dst.dk/30-9-2021

Man kan undre sig over at DST vælger at sammenligne med januar (?) 2009.. Havde de valgt at gå bare et halvt år tilbage, nemlig til august 2008 (bl.a. fordi det aktuelle tal er fra august..) havde historien været en anden:

Selvom ledigheden falder - er der alligevel et stykke til niveauet inden 2008-krisen - og det illustrerer både kurven for antallet af fuldtidsledige og kurven for arbejdsløshedsprocenten.


I alt:


I procent af arbejdsstyrken


Tallene baserer sig på den registerbaserede statistik der omfatter de ledige der er tilmeldt arbejdsformidlingen. De skjuler en "mørketal" - som de kvartårlige arbejdskraftundersøgelser reparerer på - nemlig de personer der godt kan og vil tage et arbejde, men som ikke nødvendigvis er tilmeldt Arbejdsformidlingen. I følge DST er det beregnede AKU-tal for august 2021: 133.000 ledige - altså godt 30.000 flere..   Tilfældigvis et tal i samme størrelsesorden som den aktuelle ledighed skal falde med for at komme ned på niveauet i august 2008! 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar