torsdag den 4. april 2013

Beskæftigelsesudviklingen fordelt på hovederhverv og brancher 2009-2012

Der er fokus på industriens beskæftigelse i TV i dag.
I et andet indlæg har jeg set på industriens produktion - hvor konklusionen er, at industriproduktionen ikke er faldet (og ser man på udviklingen 2009-2013 er den faktisk steget! - men at der er store forskelle mellem industriens brancher).
Nedenstående tabel viser at industrien både absolut og relativt taber flest arbejdspladser i perioden i sammenligning med de øvrige hovederhvev. Der er derfor al mulig grund til at analysere hvad der sker.
Sammenholder man produktion og beskæftigelse kan det konstateres at industrien har forbedret produktiviteten i stort set alle brancher. Det er en åbenbar forudsætning for, at der fortsat kan være industri i Danmark. Vi kan ikke konkurrere på lønninger. Vi må satse på innovation og produktivitet gennem teknologi og arbejdstilrettelæggelse - og alle de andre indlysende faktorer som afsætning, markedsandele, infrastruktur og offentlige service. Og vi må indstille os på, at arbejdsprocesser der kræver megen ufaglært arbejdskraft vil blive flyttet til udlandet (eller blive udkonkurreret). Den proces har været i gang længe og der er derfor ikke noget nyt i dagens historie.
Dagens prognose om et fortsat fald i industribeskæftigelsen frem til 2020 kan derfor meget vel vise sig at være korrekt. Men i samfundsøkonomisk sammenhæng er det dog vigtigt at at industriens produktion og omsætning ikke også falder. Og her er det positivt at produktionen faktisk er steget (lidt) i perioden (se tidligere indlæg).
Der er dog skatteprovenumæssigt det problem, at en mindre beskæftigelse, alt andet lige, resulterer i færre skattekroner fra de industribeskæftigede. Og en sænkning af virksomhedsskatten gør ikke dette problem mindre..(om det så er en nødvendighed af andre grunde er et andet spørgsmål).
De "manglende" 65.000 arbejdspladser i industrien svarer til 1/3 af den aktuelle arbejdsløshed. Selvom man kan håbe på en vis stigning i beskæftigelsen, hvis afsætningsforholdene for danske industriprodukter forbedres, så kan det meget vel være at ca. 300.000 industribeskæftigede er max. i fremtiden. I 1970 var der 570.000 ansatte i industrien. Den teknologiske udvikling, samt konkurrence og udflytninger har derfor frisat arbejdskraft både under høj- og lavkonjunkturer uden at Danmark er gået fallit af den grund. Det handler om produktivitet og  "kompensatorisk beskæftigelse". Men lige nu er der desværre ikke så meget der kompenserer.. - der er ikke mange brancher der har haft stigende beskæftigelse i perioden 2009-2012, se nedenstående tabel.


Beskæftigede lønmodtagere efter hovederhverv og branche  2009-2012
2009 2012 Udvikling 2009-2012 Procent
I alt 2603215 2468186 -135029 -5
A Landbrug, skovbrug og fiskeri 35904 34238 -1666 -5
B Råstofindvinding 4427 4726 299 7
C Industri 351069 286112 -64957 -19
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 61522 53063 -8459 -14
CB Tekstil- og læderindustri 7123 5060 -2063 -29
CC Træ- og papirindustri, trykkerier 29017 20687 -8330 -29
CD Olieraffinaderier mv. 904 902 -2 0
CE Kemisk industri 13221 11068 -2153 -16
CF Medicinalindustri 16854 18141 1287 8
CG Plast-, glas- og betonindustri 33098 25162 -7936 -24
CH Metalindustri 45451 36178 -9273 -20
CI Elektronikindustri 18786 16212 -2574 -14
CJ Fremst. af elektrisk udstyr 12967 10325 -2642 -20
CK Maskinindustri 68731 54397 -14334 -21
CL Transportmiddelindustri 11136 7187 -3949 -35
CM Møbel og anden industri mv. 32259 27730 -4529 -14
D Energiforsyning 12083 10581 -1502 -12
E Vandforsyning og renovation 11396 11262 -134 -1
F Bygge og anlæg 156942 136218 -20724 -13
G Handel 415980 392131 -23849 -6
H Transport 134770 119099 -15671 -12
I Hoteller og restauranter 76122 78671 2549 3
JA Forlag, tv og radio 33428 31610 -1818 -5
JB Telekommunikation 16380 14922 -1458 -9
JC It- og informationstjenester 45143 44387 -756 -2
K Finansiering og forsikring 86842 80837 -6005 -7
L Ejendomshandel og udlejning 33056 34581 1525 5
MA Rådgivning mv. 82039 81469 -570 -1
MB Forskning og udvikling 15658 16263 605 4
MC Reklame og øvrige erhvervsservice 28344 24455 -3889 -14
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 122144 115465 -6679 -5
O Offentlig administration, forsvar og politi 144518 142245 -2273 -2
P Undervisning 208461 216266 7805 4
QA Sundhedsvæsen 151995 156272 4277 3
QB Socialeinstitutioner 331629 332194 565 0
R Kultur og fritid 44187 45238 1051 2
S Andre serviceydelser mv. 59737 58647 -1090 -2
X Uoplyst aktivitet 961 297 -664 -69
Kilde: www.dst.dk 4/2013. Bearbejdet af Karsten Duus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar