lørdag den 28. marts 2015

Ungdomsledigheden er fortsat høj - men markant lavere i sammenligning med EU

Arbejdsløsheden falder - hvilket nedenstående figur illustrerer:



Men hvordan går det med ungdomsledigheden?  Ser man på den registerbaserede arbejdsløshedsprocent viser der sig følgende billede:

Ungdomsledigheden falder! Men de 25-29 årige har fortsat en betydeligt højere arbejdsløshedsprocent end den samlede registerbaserede arbejdsstyrke. De 16-24 årige har i hele perioden en lavere arbejdsløshedsprocent - men denne gruppe fylder ikke meget i det registerbaserede arbejdsløshedsbillede!

Se man på arbejdskraftundersøgelserne (der kan sammenlignes internationalt) tegner der sig følgende billede (desværre lidt andre aldersgrupperinger.. men sådan skal det tilsyneladende være i statistik..):


Når man spørger de 15-24 årige om de 1) har et arbejde, 2) står til rådighed for arbejdsmarkedet og 3) er aktivt arbejdsøgende, så viser det sig at denne gruppe fortsat har en arbejdsløshedsprocent der er dobbelt så høj som den generelle AKU-ledighed. Men heldigvis falder også denne gruppes arbejdsløshedsprocent. 


International arbejdsløshed
Sammenligner man ungdomsarbejdsløsheden internationalt, viser det sig at arbejdsløsheden for denne aldersgruppe er grotesk høj i adskillige EU-lande og at arbejdsløsheden i Danmark trods alt ligger relativt lavt!

Ungdomsarbejdsløshedsprocent, de 15-24 årige
2014
Tyskland 7,7
Danmark 12,6
UK 16,9
EU 28 22,2
Sverige 22,9
Belgien 23,2
Frankrig 24,3
Italien 42,7
Grækenland 52,3
Spanien 53,2
Eurostat Database 3/2015, bearbejdet af Karsten Duus


Ingen kommentarer:

Send en kommentar