tirsdag den 17. april 2012

Voldskriminalitet og medieforbrug

Breivigsagen - som jeg egentlig helst så afviklet for lukkede døre: læs tiet i hjel - har udløst en ny diskussion om  sammenhængen mellem voldsfilm og -computerspil og egentlig vold. Breivig har tilsyneladende brugt en del tid foran skærmen med actionprægede computerspil, hvor nedkæmpningen af "fjenden" er særdeles livagtig og virkelighedstro. En DR2-dokumentar, som jeg så som genudsendelse idag, rejste meget konkret spørgsmålet om dette spilunivers kunne have banet vejen for hans myrderier.
I udsendelsen interviewede man en norsk forsker, der dels meget rigtigt konstaterede, at hvis voldelige computerspil avlede massemordere,  så ville vi jo have mange flere rendende rundt end vi har og dels - måske lidt mere problematisk - understøttede sit synspunkt med en anden forskers resultater: En korrellation mellem udviklingen i ungdomskriminalitet og forbruget af voldelige computerspil. Figuren viste at forbruget af computerspil gik op, samtidig med at ungdomskriminaliteten var faldende. Konklusionen var derfor - som forskeren rigtigt fremførte - at hvis man kun så virkeligheden udfra disse to faktorer, så måtte man konkludere at voldelige computerspil medførte færre forbrydelser.
Det der trickede mig, var oplysningen om, at voldskriminaliteten blandt unge var faldende. Jeg tjekkede Danmarks Statistiks Databank og resultatet blev nedenstående tabel.


Voldskriminalitet blandt 15-29 årige, skyldige
2000 2002 2004 2006 2008 2010
15-19 år 1063 1242 1729 1902 1609 1662
20-29 år 2302 2366 2533 2619 2507 2885
15-29 år i alt 3365 3608 4262 4521 4116 4547
Kilde:www.dst.dk 4/2012.Desværre viser det sig, at hvis man ser på voldstal fra Danmark, så er vold begået af unge ikke faldet.
Jeg har ikke tal for forbruget af computerspil i Danmark - men jeg tror ikke vi adskiller os så meget fra andre lande. Mon ikke danske børn og unge bruger mindst lige så mange timer med computerspil som i USA, England, Sverige og Norge?
Men lad os ikke håbe, at der er en dansk "Breivig" på vej af den grund. Det må der ikke være!
Men konkret kan man altså ikke sige at ungdoms-volden er faldende, set som antallet af skyldige i Danmark. Og dermed er der fortsat god grund til at diskutere hvilken effekt voldelige computerspil har på børn og unge.
Jeg har personligt svært ved at følge et argument om at voldsfilm og voldelige computerspil virker sådan at vi får udløb for vores "aggressive tendenser" - den såkaldte katharsis-effekt. Jeg tror snarere at vold "på skærmen" nedsætter vores skranke for selv at anvende vold. Men samtidig også, at dette kun i meget sjældne tilfælde er det udløsende aspekt, dvs. at personlige og sociale omstændigheder udgør de egentlige forudsætninger. Og mon ikke det også er tilfældet i Breivigs sag (?)Ingen kommentarer:

Send en kommentar