Arbejdsløshed

Beskæftigelsen stiger - 4/1 2015

Efter en del år med faldende beskæftigelse er tendensen vendt.
Sammenligner man oktober 2013 med oktober 2014 er der kommer 45.000 flere i beskæftigelse

AKU-udviklingen:

Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), Databanken, dst.dk 1/2015

AKU-opgørelserne er de toneangivende statistisk set når det gælder beskæftigelsen. Det er logisk nok for medens den registerbaserede statistik har styr på den registrerede arbejdsløshed - hoved for hoved - fordi modtagelse af kontanthjælp og  arbejdsløshedsunderstøttelse kræver registrering og aktivitet ifht. Arbejdsformidlingen -  er der ikke tilsvarende muligheder når det handler om beskæftigelsen - for her skal man ikke tilmelde sig en offentligyndighed... Beskæftigelsestal baseret på cpr-registre kræver derfor en sammenkøring af flere registre, f.eks. Arbejdsformidling, Skat, og andre opgørelser af offentlig beskæftigelse, privat beskæftigelse etc.
Hvis man fokuserer på lønmodtagere (AKU-tallene omfatter alle erhvervsaktive) og sammenligner 3kv 2013 og 3kv 2014 er beskæftigelsesstigningen desværre mere moderat, nemlig kun et plus på 15.000. Men ser man på lavpunktet i 2kv 2013 og sammenligner med 2kv 2014 - svarer væksten til AKU-tallene  Dog lidt mindre fordi AKU-tallene fanger en "skjult" beskæftigelse. Ligesom AKU-tallene fanger den "skjulte" arbejdsløshed = dem der beskæftigelses-"parate"  men ikke registreret i arbejdsformidlingen

Registerbaseret statistik - lønmodtagere:


fredag den 21. februar 2014

AKU-ledigheden falder men beskæftigelsen er ikke steget


AKU-ledigheden ER faldende. Men desværre skyldes det en afgang fra arbejdsmarkedet og ikke en stigende beskæftigelse:


Udvikling i beskæftigelse og ledighed i 4 kvartal 2008-2013, 1.000
2008K42009K42010K42011K42012K42013K4
Beskæftigede282026752647263926192614
AKU-ledige107192211215199186

Kilde: Danmarks Statistik 2/2014.

Ser man på den registerbaserede bruttoledighed er den sæsonkorrigerede ledighed nu under 150.000 og arbejdsløshedsprocenten 5,6. Se www.dst.dk for de nyeste ledighedstal.søndag den 3. november 2013

AKU-ledighed og -beskæftigelse, september måned 2007-2013


Ledighedstallene steg desværre lidt i 3. kvartal 2013 efter at være faldet i en periode i alt fald hvis man sammenligner de senest offentliggjorte tal fra arbejdsstyrke-statistikken - med samme måned i de foregående år.
Som nedenstående tabel viser, er der ikke megen udvikling hverken i arbejdsløsheden eller i beskæftigelsen, set over de sidste år - når septembertallene tages som udgangspunkt.
Og desværre må det konstateres - jf. andre blogindlæg her på sitet - at selvom der måske er en generel tendens til fald i ledighedstallene, så skyldes det ikke en stigning i beskæftigelsen - men fordi en del personer har forladt arbejdsstyrken.

AKU-ledighed og -beskæftigelse
September måned
1.000        2007200820092010201120122013
Beskæftigede  2809289627602720272226902703
AKU-ledige     111   96  192  211    218  212    202
Danmarks Statistik, Statistik Banken 11/2013. Udvalgt af Karsten Duus.

AKU-ledigheden er faldet!


21/8 2013
Danmarks Statistik har i dag offentliggjort resultaterne fra arbejdskraftundersøgelsen for 2 kvartal 2013.
Der har ikke være lavere arbejdsløshedstal i Danmark siden 4. kvartal 2009. Det er let at se på tal selv ved at besøge www.dst.dk. Nedenstående figur illustrerer udviklingen:
Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt at kvinder igen fylder mest i arbejdsløshedskøen. Det skal man helt tilbage til 2008 for at se.

Nedgangen i arbejdsløsheden er et udtryk for en relativt stor stigning i beskæftigelsen i 2. kvartal. Men som det fremgår af nedenstående figur ligger beskæftigelsen forsat lavt ifht. tidligere kvartaler - og kun marginalt højere end i 2. kvartal 2012. Men udviklingen i 2. kvartal 2013 giver forhåbentlig grund til optimisme:Kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken. www.dst.dkKurven ER knækket

Februar 2013:
www.dst.dk

Men samtidig er beskæftigelsen desværre også faldet. Og antallet af mennesker der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet er steget relativt kraftigt. Se nedenstående:


Hvis man sammenligner AKU-ledighedens udvikling i 4. kvartal fra 2008-2012 tegner der sig et mere positivt billede end det billede der har domineret i de sidste 4 år. Kurven er knækket - se selv:


AKU-ledighedens sammensætning efter køn, ledighedsstatus og tid
1.0002008K42009K42010K42011K42012K4
I altI alt107192211215199
Modtager dagpenge eller kontanthjælp3590778185
Studerende2232474641
Aktiverede723373621
Øvrige AKU-ledige4348505352
MændI alt58112116112102
Modtager dagpenge eller kontanthjælp2153434748
Studerende1015262119
Aktiverede..1523178
Øvrige AKU-ledige2429242727
KvinderI alt48819610496
Modtager dagpenge eller kontanthjælp1437353437
Studerende1217212522
Aktiverede48141913
Øvrige AKU-ledige1919262525
Tabellen dækker AKU-ledige 15-64-årige. 
Kilde:www.dst.dkMen der er også sket en del med hele beskæftigelses-mønstret: Beskæftigelsen er desværre også faldet! Og når det kan lade sig gøre at både arbejdsløshed og beskæftigelse falder skyldes det en relativt stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: 38.000 flere, står nu ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet. I alt 800.000 i 4. kvartal 2012:


Arbejdsmarkedstilknytning efter alder, køn, beskæftigelsesstatus og tid
1.0002008K42009K42010K42011K42012K4
I altBeskæftigede28202675264726392619
AKU-ledige107192211215199
Uden for arbejdsstyrken692755768762800
MændBeskæftigede14841398139213851376
AKU-ledige58112116112102
Uden for arbejdsstyrken284317319327344
KvinderBeskæftigede13371277125512541243
AKU-ledige48819610496
Uden for arbejdsstyrken408438448436456
Tabellen dækker alle 15-64-årige.
Kilde www.dst.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar