Industriens produktion


Industri produktionen 2005-2013 (januar måned, sæsonkorrigeret) - 4/4 2013.

Industriens produktion er ikke faldet når man sammenligner 2005 og 2013
Dagens TV fokuserer på tabet af industri-arbejdspladser. Det kunne i denne sammenhæng være interessant at se på produktionen målt som omsætningen i industriens brancher. Tabellen viser at en del vigtige brancher indenfor dansk industri er i vækst trods krisen og at deres betydning i industrisektoren er så stor at de holder den samlede industriproduktion på samme niveau som i 2005. Den samlede industriproduktion faldt dog med mere end 10% fra 2007-2009 men er siden steget med 3%.
I den anden ende af skalaen finder man 8 brancher og underbrancher der har tabt mere end 40% af deres omsætning siden 2005. Det er industrier som har været under afvikling længe - det er lang tid siden at skibsværfter og tekstilindustri fyldte meget i den danske industriverden. Men den økonomiske krise (hvor aktiekurserne dog sætter rekorder(??)) har sat disse brancher yderligere tilbage.
6 brancher har tabt 30-40% af deres omsætning og jeg har derfor benævnt dem som krise industrier.
Kategoriseringerne "vækst industri, konjunkturramt industri, krise industri og afviklings industri" står for egen regning og er kun et udtryk for en sammenligning af udviklingen 2005-2013. Indenfor alle grupper er der virksomheder der klarer sig over- eller undergennemsnitligt.

Konklusionen må være at en del virksomheder klarer sig rigtigt skidt - men at det samlede billede trods alt må siges at være mere positivt end det billede af "afindustrialisering" der ofte tegnes.
Danmark er en del af en global verden. Vi hverken kan eller skal ikke konkurrere på lønninger. Hos os handler det om innovation, produktudvikling, teknologiskudvikling og dermed en høj arbejdsproduktivitet.
Det får man ved en veluddannet arbejdsstyrke, fortsat forskning og udvikling, og nogle folk der får nogle gode ideer samt nogle gode rammevilkår for virksomhederne og det vigtigste i denne sammenhæng er et fleksibelt arbejdsmarked og en veludbygget statslig service, fra infrastruktur til daginstitutioner. Og det har faktisk været realiteten i snart mange år nu.

Industriens Produktionsindeks (2005=100) efter sæsonkorrigering,
Fordelt på brancher og underbrancher
2005M012007M012009M012011M012013M01
Industri99108969499
Vækst industri
28001 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper94124151105195
CK Maskinindustri95127118102138
CF Medicinalindustri949390115132
Investeringsgodeindustri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler96118115107121
Investeringsgodeindustri96117114105119
CI Elektronikindustri99112103109121
CDE Kemisk industri og olieraffinaderier mv.9710589103118
CM Møbel og anden industri mv.94102111116111
10002 Fiskeindustri8389758996
Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder97979299104
C30 Industri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler99108969599
Konjunkturramt industri
10004 Bagerier, brødfabrikker mv.10211110699101
10003 Mejerier92100909190
28002 Fremst. af andre maskiner96130909991
10005 Anden fødevareindustri10511511010698
CJ Fremst. af elektrisk udstyr9210610310486
BC Råstofindvinding og industri99104938990
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri100103969591
BCD Råstofindvinding, industri og energiforsyning99103939090
10001 Slagterier102959010092
D Energiforsyning1041009210092
11000 Drikkevareindustri103110949589
Mellemproduktindustri103110898684
Krise industri
23002 Betonindustri og teglværker104113937774
CH Metalindustri110111897978
23001 Glasindustri og keramisk industri971001208368
CG Plast-, glas- og betonindustri104107867670
22000 Plast- og gummiindustri105104767566
Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning10091837762
Afviklings industri
Fremstilling af varige forbrugsgoder97103716758
CC Træ- og papirindustri, trykkerier94110806855
B Råstofindvinding9988827054
29000 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil93105627247
CB Tekstil- og læderindustri10877687554
CL Transportmiddelindustri9294655840
30000 Fremst. af skibe og andre transportmidler9174713429
12000 Tobaksindustri10093813330

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken beskriver først og fremmest industriens månedlige produktion. Endvidere beskrives omsætning fordelt på hjemmemarked og eksportmarked. Endelig omfatter statistikken månedlige prisindeks for industrien.

1.2 Statistiske begreber

Statistikkens oplysninger indhentes på repræsentativt grundlag fra firmaer som beskæftiger mindst 20 personer. De modtagne oplysninger opregnes til at omfatte hele industrien med mindst 20 beskæftigede. Udsnittet er baseret på industristatistikkens faglige enheder (Kind of Actvity Units), der er dannet ved at henføre virksomheder med samme branchetilhørsforhold inden for et firma til een rapporteringsenhed.

Omsætning opgøres i løbende priser som salgs- eller fakturaværdier eksklusiv moms, punktafgifter samt forsikringsudgifter, men inklusiv pristilskud, f.eks. eksportstøtte fra Landbrugsfonden i Bruxelles (FEOGA). Fakturerede rabatter er fratrukket.
Kilde: www.dst.dk 4/2013. Bearbejdet af Karsten Duus.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar