Industriens beskæftigelse


Der er fokus på industriens beskæftigelse i TV i dag.
I et andet indlæg har jeg set på industriens produktion - hvor konklusionen er, at industriproduktionen ikke er faldet (og ser man på udviklingen 2009-2013 er den faktisk steget! - men at der er store forskelle mellem industriens brancher).
Nedenstående tabel viser at industrien både absolut og relativt taber flest arbejdspladser i perioden i sammenligning med de øvrige hovederhvev. Der er derfor al mulig grund til at analysere hvad der sker.
Sammenholder man produktion og beskæftigelse kan det konstateres at industrien har forbedret produktiviteten i stort set alle brancher. Det er en åbenbar forudsætning for, at der fortsat kan være industri i Danmark. Vi kan ikke konkurrere på lønninger. Vi må satse på innovation og produktivitet gennem teknologi og arbejdstilrettelæggelse - og alle de andre indlysende faktorer som afsætning, markedsandele, infrastruktur og offentlige service. Og vi må indstille os på, at arbejdsprocesser der kræver megen ufaglært arbejdskraft vil blive flyttet til udlandet (eller blive udkonkurreret). Den proces har været i gang længe og der er derfor ikke noget nyt i dagens historie.
Dagens prognose om et fortsat fald i industribeskæftigelsen frem til 2020 kan derfor meget vel vise sig at være korrekt. Men i samfundsøkonomisk sammenhæng er det dog vigtigt at at industriens produktion og omsætning ikke også falder. Og her er det positivt at produktionen faktisk er steget (lidt) i perioden (se tidligere indlæg).
Der er dog skatteprovenumæssigt det problem, at en mindre beskæftigelse, alt andet lige, resulterer i færre skattekroner fra de industribeskæftigede. Og en sænkning af virksomhedsskatten gør ikke dette problem mindre..(om det så er en nødvendighed af andre grunde er et andet spørgsmål).
De "manglende" 65.000 arbejdspladser i industrien svarer til 1/3 af den aktuelle arbejdsløshed. Selvom man kan håbe på en vis stigning i beskæftigelsen, hvis afsætningsforholdene for danske industriprodukter forbedres, så kan det meget vel være at ca. 300.000 industribeskæftigede er max. i fremtiden. I 1970 var der 570.000 ansatte i industrien. Den teknologiske udvikling, samt konkurrence og udflytninger har derfor frisat arbejdskraft både under høj- og lavkonjunkturer uden at Danmark er gået fallit af den grund. Det handler om produktivitet og  "kompensatorisk beskæftigelse". Men lige nu er der desværre ikke så meget der kompenserer.. - der er ikke mange brancher der har haft stigende beskæftigelse i perioden 2009-2012, se nedenstående tabel.


Beskæftigede lønmodtagere efter hovederhverv og branche  2009-2012
20092012Udvikling 2009-2012Procent
I alt26032152468186-135029-5
A Landbrug, skovbrug og fiskeri3590434238-1666-5
B Råstofindvinding442747262997
C Industri351069286112-64957-19
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri6152253063-8459-14
CB Tekstil- og læderindustri71235060-2063-29
CC Træ- og papirindustri, trykkerier2901720687-8330-29
CD Olieraffinaderier mv.904902-20
CE Kemisk industri1322111068-2153-16
CF Medicinalindustri168541814112878
CG Plast-, glas- og betonindustri3309825162-7936-24
CH Metalindustri4545136178-9273-20
CI Elektronikindustri1878616212-2574-14
CJ Fremst. af elektrisk udstyr1296710325-2642-20
CK Maskinindustri6873154397-14334-21
CL Transportmiddelindustri111367187-3949-35
CM Møbel og anden industri mv.3225927730-4529-14
D Energiforsyning1208310581-1502-12
E Vandforsyning og renovation1139611262-134-1
F Bygge og anlæg156942136218-20724-13
G Handel415980392131-23849-6
H Transport134770119099-15671-12
I Hoteller og restauranter761227867125493
JA Forlag, tv og radio3342831610-1818-5
JB Telekommunikation1638014922-1458-9
JC It- og informationstjenester4514344387-756-2
K Finansiering og forsikring8684280837-6005-7
L Ejendomshandel og udlejning330563458115255
MA Rådgivning mv.8203981469-570-1
MB Forskning og udvikling15658162636054
MC Reklame og øvrige erhvervsservice2834424455-3889-14
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service122144115465-6679-5
O Offentlig administration, forsvar og politi144518142245-2273-2
P Undervisning20846121626678054
QA Sundhedsvæsen15199515627242773
QB Socialeinstitutioner3316293321945650
R Kultur og fritid441874523810512
S Andre serviceydelser mv.5973758647-1090-2
X Uoplyst aktivitet961297-664-69
Kilde: www.dst.dk 4/2013. Bearbejdet af Karsten Duus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar