Beskæftigelse og arbejdsløshed - fup eller fakta

Den 18/6 2019

TV2 News viderebringer i dag en nyhed om 70.000 flere i beskæftigelse heriblandt mange seniorer. Det lyder jo godt - men holder det?

Hvis man se på resultaterne fra Arbejdskraftundersøgelserne tegner der sig nedenstående billede:


Arbejdsmarkedstilknytning efter beskæftigelsesstatus, alder og tid
Enhed: 1.000 personer 1. kvartal
2008 2012 2017 2018 2019
Beskæftigede Alder i alt 2765 2616 2696 2750 2776
15-24 år 399 376 405 407 418
25-34 år 572 503 532 555 570
35-44 år 727 652 611 602 596
45-54 år 643 659 679 701 686
55-64 år 425 426 470 486 506
AKU-ledige Alder i alt 103 234 192 155 165
15-24 år 32 68 55 45 47
25-34 år 22 56 55 44 51
35-44 år 18 46 31 26 25
45-54 år 16 37 29 21 19
55-64 år 15 27 21 21 22
Uden for arbejdsstyrken Alder i alt 736 766 793 789 763
15-24 år 200 253 272 276 262
25-34 år 88 90 120 128 117
35-44 år 72 74 84 85 85
45-54 år 83 96 105 99 104
55-64 år 293 253 211 201 195
Danmarks Statistik 6/2019
Tal fra Arbejdsstyrkeundersøgelserne  / Karsten Duus

Tallene fra TV2-News kommer fra den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik - der er meget præcis og opdateret - men som kun medtæller de arbejdsløse der er er tilmeldt Arbejdsformidlingen. Der er med andre ord et "mørketal" - nemlig dem der gerne vil i arbejde - men som ikke er tilmeldt Arbejdsformidlingen. Samtidig er arbejdskraftundersøgelserne den eneste måde man kan få et indtryk af forholdet mellem den samlede arbejdsstyrke, beskæftigelsen og ledigheden, og dermed tal for dem der står udenfor arbejdsstyrken. Ovenstående tal fortæller derfor en mere komplet historie - og nuancerer mildest talt billedet:
1) Beskæftigelsen fra 1 kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 er steget med 26.000 samtidig med at ledigheden er STEGET med med 10.000.
2) Sammenligner man med det sidste "højkonjunktur år", 2008 - er beskæftigelsen i dag den samme som den gang og arbejdsløsheden steget med 60%  fra 103.000 til de aktuelle 165.000, der jo desværre fortsat er mange mennesker.
3) Men seniorpolitisk set ER der positive nyheder: Beskæftigelsen for de 55-64 årige (der er den ældste alder man undersøger i AKU-statistikken) er steget både i forhold til 2008 og 2018!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar