onsdag den 21. august 2013

AKU-ledigheden er faldet - også i sammenligning med EU

21/8 2013
Danmarks Statistik har i dag offentliggjort resultaterne fra arbejdskraftundersøgelsen for 2 kvartal 2013.
Der har ikke være lavere arbejdsløshedstal i Danmark siden 4. kvartal 2009. Nedenstående figur illustrerer udviklingen:
Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt at kvinder igen fylder mest i arbejdsløshedskøen. Det skal man helt tilbage til 2008 for at se.

Arbejdsløsheden ifht. EU (EUROSTAT)

I første halvår af 2013 er den danske ledighed faldet fra 7,2 til 6,7 procent af arbejdsstyrken, medens ledigheden i EU27 ligger konstant på 10,9 procent, medens Eurozonen stiger lidt fra 11,1-11,2 procent af arbejdsstyrken.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020


Beskæftigelsen

Nedgangen i arbejdsløsheden er et udtryk for en relativt stor stigning i beskæftigelsen i 2. kvartal. Men som det fremgår af nedenstående figur ligger beskæftigelsen forsat lavt ifht. tidligere kvartaler - og kun marginalt højere end i 2. kvartal 2012. Men udviklingen i 2. kvartal 2013 giver forhåbentlig grund til optimisme:Kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken. www.dst.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar